Уводни думи

Голяма похвала заслужават авторите (наши и чужди) на текстовете, предназначени за отпечатване в много сполучливо озаглавения сборник – М. Фетхуллах Гюлен: Мнения и перспективи, посветен на големия писател и мислител Фетхуллах Гюлен.

Подреждането на текстовете в три раздела позволява неговата личност и идеи да се откроят в цялата им дълбочина и мащабност: не само в огромното му художествено творчество, но също така като философ и дълбок религиозен мислител.

При разглеждане на акцентите на творчеството му в сборника е трудно да се обхванат всички теми, на които той е посветил безброй конференции в много държави на днешния модерен свят (Англия, Холандия, Германия, Белгия и др.) и в създадените на негово име катедри в университетите в Хюстън, Тексас (САЩ), Ислямския университет в Джакарта (Индонезия), Католическия университет в Лувен (Белгия) и Австралийския университет в Мелбърн (Австралия).

Проф. дин Тотю Тотев,
Шуменски университет
“Еп. Константин Преславски”

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен