Пример за диалог в съвременния свят

Излизащия в руския град на царете Санкт Петербург  вестник „Петербургский дневник”, в последния си брой отпечата статия, посветена на Фетхуллах Гюлен и на приноса му към световния мир, реализиран чрез диалога.

Редакторът на 300-хилядния всекидневник Владимир Мелников сравнява мислите на Гюлен с тези на велики личности като Ганди. Мелников, който в статията си помества въпроси на руски интелектуалци към Гюлен, смята, че е вълнуващо да знаеш, че един световен посланик на мира, е жив. Мелников споделя: „За съжаление не се оценява приноса на подобни хора докато са живи. Постигнатото от Ганди се оцени след смъртта му. Радва ме фактът, че Гюлен е жив и споделя подобни ценности. Едно е да следваш идеите на човек, останал в историята. Но съвсем друго е, да бъдеш последовател и поддръжник на идеите на човек, който живее в съвремието ни, и който успява да разбере и напъти съвременния ни начин на живот. Присъствието на учителя, кара ученикът да бъде дисциплиниран.”

Мелников споделя още, че Фетхуллах Гюлен е привлякъл вниманието на света с опитите си да създаде общество, живеещо в диалог и разбирателство с религиите и винаги съветва своите последователи да се стремят към научно развитие, стоейки далеч от радикализма и да създават мостове между религиите.

Гюлен твърди, че „Бъдещето на цивилизацията се формира благодарение на синтеза от научните постижения на Запада и морала и етиката на Изтока.” Така нареченото „Движение Гюлен” не е структурирана, централизирана или формална организация. Тя се формира с помощта и съвместните усилия на много интелектуалци, религиозни лидери, учени и педагози, обединени от общи цели и желанието да подпомогнат за развитието на нови идеи на толерантност, диалог, етика, както и положителни взаимодействия с условията в модерния свят. Основните принципи и идеи на това движение са: „Обичай всичко създадено от Бог, в името Божие.”, „Да няма нито една тъжна душа, към която да не си протегнал ръка.”, „Приемай всички религии, раси и народи такива, каквито са.”

Друга особеност според Мелников е, че „Гюлен не е популист, който обикаля с микрофон в ръка. Той е далеч от телевизионните екрани. Когато човек говори за религия и Всевишния, искреността е много важна. Ако няма искреност микрофонът е излишен. Не може с думи да достигнеш до Създателя. В Гюлен виждаме такава искреност. Важно е, че той е посланик на диалога и мира. Единственият път за световен мир е диалог между народите. Споделянето на подобни мисли от мислител мюсюлманин е друга важна особеност.”

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.