• Начало
  • Житейски път
  • Новини
  • В холандската столица Амстердам, се проведе конференция на тема „Инициативите за диалог на Мевляна и Гюлен”

В холандската столица Амстердам, се проведе конференция на тема „Инициативите за диалог на Мевляна и Гюлен”

Университетът „Вриж” в холандската столица Амстердам бе домакин на конференция на тема „Инициативите за диалог на Мевляна и Гюлен”.

Холандският писател теолог Абдулвахид ван Бомел, който разказа за въздействието на Джеляледдин Руми Мевляна и творбата му „Месневи” върху човека, заяви: „Произведението „Месневи”, което счупи рекорд в САЩ, вече е търсена книга и в Европа.” Ван Бомел продължи с думите: „Мевляна въплъщаваше в себе си диалога. Той влизаше в диалог с Аллах чрез вътрешния си свят и с „Месневи”. Мевляна осъществяваше диалог с всички хора в качеството му на мюсюлмански учен и суфист.”

Ван Бомел подчерта, че с посланията за любов и мир в произведенията си Мевляна е отправил призив за диалог между културите и религиите. По думите му диалогът е вложен в същността на ислямската вяра и Гюлен отдава голямо значение на този факт. „Гюлен наистина реализира важни дела в името на диалога. Особено за Западния свят това е много важно. Това е значим успех, защото мюсюлманите доста са подложени на натиск. Мюсюлманската общност се нуждае много от личности като Фетхуллах Гюлен.”, изтъкна той.

В холандската столица Амстердам, се проведе конференция на тема Инициативите за диалог на Мевляна и Гюлен

Проф. Каръл Стийнбринк от Платформата за междукултурен диалог към Университета „Утрехт” изтъкна, че Мевляна и Гюлен изпъкват на преден план с разбирането им за добри взаимоотношения между хората, както и за диалог. По думите на Стийнбринк: „И двамата мислители следват пътя на пророците, които са ни донесли послания. „Движение Гюлен” не е „религиозно и ислямистко”, както не е секта или орден. Движението има плуралистична структура, то утвърждава мира, отворено е към всички хора. Това е движение на самоотвержеността със сърце, което прегръща.”

Проф. Каръл Стийнбринк изтъкна, че движението окачествява служенето на народа като „служене на Всевишния” и добави: „Движението е убедено, че за решаването на социалните, политическите и икономическите проблеми, срещу които е изправено човечеството, трябва да се търси подкрепа в силата на вярата. Въпреки че има нужда от дългосрочни проекти, то приема различните варианти на образованието и възпитанието като основен метод за решаването на цитираните проблеми. От една страна, движението усвоява глобалните ценности, а от друга, отстоява идеята за съхраняване на локалните, социалните, политическите, културните, икономическите и религиозните ценности. С всички споменати характерни особености движението е ново и своеобразно явление и не е продължение на никое движение преди него.”

Председателят на Академия „Диалог” Гюркан Челик акцентира върху факта, че „Движение Гюлен” предлага важна рецепта за предотвратяването на социалните конфликти. Той подчерта, че в основата на философията на Фетхуллах Гюлен стои „човекът”. „Гюлен казва: „Преди всичко аз съм човек. После съм мюсюлманин. На Запад забелязваме, че този израз до известна степен се перифразира с обратно значение. Посланието: „Обичаме сътвореното, заради Твореца” е много важно.”, заяви Челик.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.