Идеите на Фетхуллах Гюлен на международната сцена

В новата си книга „М. Фетхуллах Гюлен: Мнения и перспективи” издателство „Академия Толерантност” представя отзивите за идеите на световноизвестния теолог и общественик на международната сцена.

Книгата представя мнения за Гюлен от български и чуждестранни интелектуалци. Тя се състои от три раздела, което според проф.

Тотю Тотев позволява личността и идеите на Гюлен да се откроят в цялата им дълбочина и мащабност: не само в огромното му художествено творчество, но също така като философ и дълбок религиозен мислител. „Различието не е противно на любовта, солидарността и мира между хората. Ще се сближим и сприятелим, като се опознаваме. Няма как иначе! Това означава да се приближим един към друг, да надникнем в националните си души и открием там богатството и благородството, които те носят в себе си. Тогава ще си простим един другиму недостатъците и ще поправяме взаимно грешките си, за да се разбираме по-добре. Аз така най-общо схващам смисъла на философията на Ф. Гюлен”, казва д-р Панко Анчев.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.