Ислямът за войната и диалога

Поводът за написването на тези мисли за исляма и войната ми даде книгата на турския учен Ахмед Куруджан "Диалогът през призмата на исляма", която ще бъде публикувана от издателство “Академия Толерантност".

Много обвинения са отправени към исляма за агресивност, жестокост, нетърпимост. Но обикновено критиците на исляма не познават исляма, още по-малко теоретиците на исляма. В действителност никоя религия (от световните) не е разработила така системно моралните проблеми на въоръжената борба, както исляма. Ще посоча най-значимите според мен:

1. Фетхуллах Гюлен. Той посочи (изтъкна) етиката (етическите норми) на въоръжената борба. И особено борбата с тероризма;

2. Професор Ахмед Гюнеш от Ерзурумския университет "Ататюрк";

3. Професор Бекир Карлъга. Той публикува капитален труд: "Религия, тероризъм, война и необходимост от глобална етика”;

4. Не може да не спомена класика в тази област - професор Самюел Хънтингтън, който в последното издание на своя класически труд "Сблъсъкът на цивилизациите" добави раздел за "Цивилизационната война и цивилизационния мир";

5. Академик Ростислав Рибаков - директор на института "Востоковедение" на Руската академия на науките.

Но да съсредоточим вниманието си върху темата на статията "Ислямът за войната и мира". За исляма и тероризма вече писах във вестник "Заман". Сега ще изложа мислите си върху исляма и войната. Ще ползвам главно разсъжденията на турския учен Ахмед Куруджан.

Главното в книгата на Ахмед Куруджан е коментар на идеята на големия турски учен и теолог Фетхуллах Гюлен за диалога като универсален метод за решаване на всички конфликти, в т.ч. и на военните. Нашата общественичка и държавничка Ирина Бокова спечели "битките" за Генерален секретар на ЮНЕСКО, като положи в основата на своята програмна реч двете идеи на Фетхуллах Гюлен за диалог и толерантност в отношенията на нациите. Това очевидно се хареса на световния политически елит като алтернатива на идеите на египетския дипломат Фарух Хосни за конфронтация и нетърпимост към евреите. Идеите на Гюлен категорично се наложиха, те възтържествуваха! За съжаление много хора, в т.ч. и учени, не разбраха, не оцениха покоряващото въздействие на мислите на Гюлен.

Но не само двете идеи носят победи на идеите на Гюлен. Той посочи (изтъкна) цялата система от етически идеи и норми на въоръжената борба. Това се оказа особено полезно в борбата с тероризма. Много милиони хора се оказаха заблудени и продължават да извършват терористични акции под религиозни лозунги (призиви).

Ключът за решаване на споровете е диалогът!

Жалко е, че нито едно от световните религиозни учения не е разработило така системно етичните правила на въоръжената борба като исляма. Аз ще посоча основните от тях (правила), които считам за много актуални и днес и които се отнасят за държавите с различни религии:

 • Войната може да бъде обявявана само от държавното ръководство, но не и от личности и групировки. И ако една от държавите прекрати военните действия, войната спира (Коран, 9: 6);
 • Врагът трябва да бъде въоръжен. В противен случай хората са невинни;
 • Духовниците, цивилните граждани, възрастните, децата, сакатите са неприкосновени;
 • Всички споразумения, подписани предварително, трябва да се спазват;
 • Всички противници не бива да се поставят на една основа и да се третират по един и същ начин;
 • Социалните, религиозните и етническите различия не са основание за вражда, борба и насилие;
 • И ето една оригинална мисъл на Фетхуллах Гюлен: "Нашето задължение като мюсюлмани е да се стремим да направим света по-добро място за живеене, а това можем да постигнем с принос на нашите религиозни и културни ценности."
 • Не трябва да се смесват религиозните ценности и политическите дискусии и политическата обстановка;
 • Ако врагът (противникът) не вреди (не пали, не убива, не злослови, макар и да е добре въоръжен), не може да бъде убиван;
 • Ако противникът бъде пленен, той трябва да бъде хуманно третиран. Мухаммед забранил да се злослови по адрес на убитите противници и да се накърняват чувствата на близките на убитите противници. Бях на Дарданелите в деня на победата на 30 август. Видях близки да полагат венци на убити англичани, австралийци, канадци, загинали в боевете през време на Първата световна война като бойци на Антантата. Трогателно е!
 • За исляма споразумението е по-ценно от братството.
 • Винаги вратите на преговарящите са отворени и ключът за решаване на всички спорове е диалогът.
 • Според исляма диалогът е започнал още от Адам.

Затова идеята на Фетхуллах Гюлен за всестранен диалог между цивилизациите се явява пълна алтернатива на идеите на Самюел Хънтингтън за сблъсък между цивилизациите.

Pin It
 • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.