Ислямът се основава на сигурността и доверието

Колко жалко, че Ислямът, който има за основа мира, спасението, здравето, сигурността и доверието, се представя от някои среди като еднозначен с тероризма. Това е една голяма, историческа грешка; защото опитите да се препокрие с тероризма една система, която е изградена на основата на сигурността и доверието, е преди всичко израз на непознаване духа на исляма и неразбирането му със собствената душа. Истината е тази, че в исляма твърдост, коравина и фанатизъм няма.Той във всичките си аспекти е религия на опрощение, помилване и търпимост.

Джихад, по думите на Пророка, освен назования като “голям джихад“, основаващ се на борбата с лошите чувства, мисли и низки желания, т.е. същински джихад има и друга формам - т. нар. „малък джихад“ или, както по-често, се назовава „кътал“.Първата форма на последния се описва в Свещенния Коран като „джихад с имане“ (имоти), т.е. изразходване на имота, знанието и всички други елементи на собствеността от страна на личността по пътя на Аллах и в този смисъл да се помага на другите.Следващата форма, която за съжаление се представя като единствена форма на джихад в исляма, е насочена към самозащита и предлага наличието на някои особени предпоставки.

Например ние като нация последно сме водили легендарна борба на множество фронтове като Траблусгарп, Чанаккале и по време на Освободителната война. Вместо да направим това, вместо да водим „джихад“ срещу враговете, дошли да превземат страната ни. „Навярно сте дошли да ни цивилизовате, колко хубаво направихте, че дойдохте. Добре дошли, заповядайте“ - ли трябваше да кажем.

Някои от тези, които твърдят, че са се появили в името на исляма, без да съблюдават равновесието в ценностната система, с едно грешно и обобщено разбиране за джихад, изкарват на преден план омразата, ненавистта и скандала, стълкновението; това е тяхна грешка или може да е някакво патологично състояние.Ислямът, освен че забранява личната саморазправа, приема живота като най-голяма ценност. Той категорично забранява анархията и терора и предвижда най-тежките наказания за тези престъпления. В днешно време всички групи, които се появяват в името на исляма са опетнени. Поради това би било несправедливо, заради нещата, които те правят, да се подлага на критика Исляма и да се поставят под съмнение всички мюсюлмани. Сърцето на истинския мюсюлманин е изпълнено винаги с обич и състрадание към всичко сътворено.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен