Каква е ролята на жената в обществото според исляма? (1)

Въпрос: Твърди се, че "ислямът не оценява жената подобаващо". Какво място отрежда ислямът на жената?

Отговор: Човек, който не познава религията ни и същевременно говори за мястото на жената в исляма прилича на слепеца, който описва как изглежда слонът. Един слепец докоснал крака на слон и отсъдил, че слонът е като колона; друг слепец докоснал корема на слона и отсъдил, че той е подобен на стена, а трети, докосвайки хобота му отсъжда, че слонът прилича на змия. Тъй както зрящият и незрящият не са еднакви, така и знаещият и незнаещият не са еднакви.

Ако дойде двучленна комисия от Америка с цел проучване на трудовото възнаграждение на работещите жени, и ако единият от тях проучи колко е заплатата на жена, изпълняваща министерска длъжност, а другият проучи колко е заплатата на жена с начално образование и току-що започнала работа, разбира се, че докладите и на двамата ще бъдат коренно различни. Обикновената работничка не може да бъде сравнявана с жена, която е министър-председател. Не може да бъдат събрани на едно място круши и портокали, които са два различни вида и да се каже, че бяха събрани еди-колко си количество портокали. Човекът и животното не може да бъдат съпоставяни, защото са създадени различно. Съпоставяйки мъжа и жената не може да се твърди, че щом жената ражда, а мъжът - не, това не може да е равнопоставеност. Бог е създал мъжа и жената с различни призвания. Те не си съответстват и физически. Не могат да бъдат съпоставяни два разнородни субекта. Не може един мъж да излезе и да каже: "Щом съществува равноправие между мъжа и жената, защо тогава и жените не работят като нас под земята в мините и рудниците?" Защото телосложението на жената не й позволява да върши подобна дейност. Ако в Русия има жени, които вършат такава работа, то това не е равнопоставеност, а несправедливост. На всеки трябва да се възлагат задачи, които съответстват на структурата му.

Погрешна съпоставка

Субекти от различен пол и с различни качества не могат да бъдат съпоставяни. Например, не може да се твърди, че ябълката е по-добър плод от крушата или обратното. Защото са различни видове. Затова се казва, че ябълката и крушата не се събират на едно място. Мъжът и жената са от два различни пола. Задълженията им също са различни. Лекият автомобил не може да се съпоставя с танка. В борбата не позволяват на петдесеткилограмовия борец да се бори със състезател от категория до сто килограма. Всеки борец се състезава в своята категория и така става шампион. Ако един борец от тежка категория бъде победен в собствената си категория, но победи всички в категорията до петдесет килограма, пак е невъзможно да получи медал. Ако жената не участва в спортове като бокс или борба, това не означава, че е подценена като личност. Жената и мъжът са от два различни пола.

Не може да се прави съпоставка между два субекта, които притежават различни качества. Например параходът, самолетът и автобусът са превозни средства, но не може да се твърди, че едното превъзхожда другото. Никой не смята самолета за по-несъвършен от парахода, понеже не е пригоден да се движи по вода. Корабът също не може да е считан за по-несъвършен от велосипеда, понеже не може да се движи по сушата. Параходът може да бъде съпоставян с друг параход, а самолетът с друг самолет. Въпреки че и танкът и лекият автомобил се движат по суша, те също не могат да бъдат съпоставяни. Танкът не може да бъде подценяван, понеже не се движи бързо колкото автомобила. Всички те са създадени с различно предназначение. Ако някой каже, че в бокса две жени могат да се боксират колкото един мъж, това не би била обида за жената. От гледна точка на разума и тялото Бог е създал жената по-различна от мъжа. Даже и мъжете е дарил с различен разум. Не може някой да излезе и да каже: "Господи, защо не сътвори хората с еднакъв разум?" Създателят не може да бъде разпитван. От тази гледна точка жената и мъжът не могат да бъдат съпоставяни в много отношения. Не може да има равнопоставеност във всичко помежду им. Тъй както между двама мъже не съществува равенство във всяко едно отношение така и между две жени съществуват различия.

Пределът на превъзходството

В исляма превъзходството се оценява според положението на индивида при Всевишния. Мюсюлманинът дори и да е беден негър, толкова много превъзхожда императора немюсюлманин[1], че за сравнение не може и да се говори. Фактът, че религията ни предвещава, че повечето от богатите и болшинството от жените ще влязат в Ада, не е унижение спрямо богатия или жената. Понеже повечето богаташи не изразходват своите пари за благотворителни цели и експлоатират бедните, религията ги предупреждава: "Ако не изпълнявате това и това, ще влезете в Ада." Подобно предупреждение се отправя и към жените, които в сравнение с мъжете изпадат в повече грехове, попадайки под нечие влияние и се казва: "Не прегрешавайте, в противен случай ще влезете в Ада." А благочестивите жени и раздаващите за благотворителни цели своето богатство, Бог ги възхвалява. Господ оповестява, че богатството е нещо благо, а вярващата и добродетелна жена бива възхвалявана. Всевишният оповестява, че безбожните мъже ще влязат в Ада, а правоверните жени ще бъдат удостоени с Рая. Жената не е принудена да работи нито в дома си, нито извън него с цел да припечелва пари. Ако е омъжена, мъжът й е длъжен да й осигурява онова, от което се нуждае, а ако не е омъжена тази отговорност се пада на бащата. За жена, която е самотна се грижи държавата.

Правото на жената върху мъжа

Абу Хурейре (Аллах да е доволен от него) разказва: "Веднъж пророкът Мохамед каза: "Насърчавайте жените към добро, понеже жената е създадена от ребро. Ако се опиташ да го поправиш, ще го счупиш. Ако пък го оставиш на своя воля ще остане криво. В такъв случай насърчавайте жените към добро."

Амр Ибн ал-Ахвас (Аллах да е доволен от него) разказва: "Пророкът Мохамед каза: "Насърчавайте жените си към добро. Понеже те са като пленнички при вас. Ако са извършили, оставете ги сами в ложето и ги накажете без да използвате насилие. Ако проявяват уважение към вас, не търсете поводи да им отдавате повече от дължимото. Знайте, че вие имате права над своите жени както и те имат права над вас. Вашите права над тях се изразяват в това, те да не позволяват вашето ложе да бъде потъпкано от онези, които не желаете и да не приемат в дома ви хора, които не искате. Знайте, че техните права над вас се изразяват в това да не ги пренебрегвате по отношение на препитанието и облеклото им.

Хаким Ибну Муавия предава от баща си Муавия (Аллах да е доволен от него) следното: "Веднъж попитах Пророка: "О, Божий Пратенико! В какво се изразяват правата на жените ни върху нас?" А Той отговори: "В това да им осигурявате същото, с което се препитавате, да ги обличате, когато вие се обличате, да не ги удряте по лицето, да не изразявате, че не ги харесвате, да не ги изоставяте, освен вътре в дома."

Правата на мъжа върху жената

Света Аише (Аллах да е доволен от нея) разказва: "Пророкът Мохамед каза следното: "Ако бях повелил някои да падат ничком пред други, щях да заповядам жената да пада ничком пред мъжа си. И ако един мъж беше разпоредил на жена си да пренася камъни от червена планина до черна планина и от черна планина до червена планина, удачното е жената да изпълни волята на мъжа си."

Абдуллах Ибну Еби Евфа (Аллах да е доволен от него) разказва: "След завръщането си от Дамаск Свети Муаз беше паднал ничком пред Пророка. Пророкът учудено попита: "О, Муаз, какво означава това?" Муаз поясни: "Отидох в Дамаск. Там видях как хората падат ничком пред своя господар и пред своя патриарх. Почувствах вътрешно желание да сторя същото и пред Вас." След като го изслуша Пророкът каза: "Не правете това! Защото, ако аз бях повелил някои да падат ничком пред други, освен пред Всевишния, щях да заповядам жената да пада ничком пред мъжа си. Заклевам се пред Всевишния, който държи душата ми в ръцете си, че докато една жена не изпълни правото на мъжа си не може да изпълни и правото на Всевишния. Жената даже да е възседнала камила, ако мъжът й я пожелае, тя няма право да го възпрепятства."


[1] В Свещения Коран християните и евреите се определят като хората на Писанието. В случая израза немюсюлманин се отнася за неверника – бел. пр.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен