Islam och demokrati

Artikelindex

Religion och i synnerhet islam har de senaste åren blivit ett av de mest problematiska ämnena att närma sig. Oavsett om ett antropologiskt, teologiskt, psykologiskt eller psykoanalytiskt perspektiv anläggs analyserar vår samtida kultur religion med empiriska metoder. Å ena sidan är religion ett från det inre uppfattat och upplevt fenomen, oftast relaterat till tillvarons beständiga aspekter. Å andra sidan kan troende se sin religion som en filosofi, en uppsättning rationalistiska principer eller endast som mysticism. Svårigheterna ökar i fallet islam eftersom en del muslimer och strategiutvecklare betraktar och presenterar den som en rent politisk, sociologisk och ekonomisk ideologi snarare än som en religion.   

Svårigheterna ökar i fallet islam eftersom en del muslimer och strategiutvecklare betraktar och presenterar den som en rent politisk, sociologisk och ekonomisk ideologi snarare än som en religion

Om vi noggrant vill analysera religion, demokrati eller något annat system eller förhållningssätt bör vi lägga fokus på mänskligheten och mänskligt liv. Ur det perspektivet kan inte religion i allmänhet och islam i synnerhet utifrån samma kriterier jämföras med demokrati eller något annat politiskt, socialt eller ekonomiskt system. Religion fokuserar främst på tillvarons och existensen oföränderliga aspekter medan politiska, sociala och ekonomiska system eller ideologier endast rör vissa föränderliga sociala aspekter av vår världsliga tillvaro.

De aspekter av livet som religionen främst bekymrar sig om är lika angelägna idag som de var i mänsklighetens gryning och kommer att så förbli i framtiden. Världsliga system förändras i enlighet med omständigheter och kan således endast analyseras med hänsyn tagen till sina samtider. Gudstro, det efterkommande livet, profeter, heliga böcker, änglar och gudomlig försyn har ingenting att göra med föränderliga tider. Likaledes har gudsdyrkan och etikens universella och oföränderliga normer lite att göra med tid och världsligt liv.

Gudstro, det efterkommande livet, profeter, heliga böcker, änglar och gudomlig försyn har ingenting att göra med föränderliga tider

Då vi jämför religion eller islam med demokrati måste vi därför minnas att demokrati är ett system som ständigt utvecklas och revideras. Demokratin varierar dessutom beroende på hur platsen och omständigheterna för utövandet ter sig. Religionen å andra sidan har upprättat oföränderliga principer i anslutning till tro, dyrkan och etik. Sålunda är det endast de världsliga aspekterna av islam som bör jämföras med demokrati.

  • Skapad
Copyright © 2020 Fethullah Gülen webbplats. Alla rättigheter förbehållna.
fgulen.com är den officiella källan på Fethullah Gülen, den berömda turkiska akademiker och intellektuella.