4. Може ли да се смята, че усилията за междурелигиозен диалог биха могли да се използват за други цели?

Може ли да се смята, че усилията за междурелигиозен диалог биха могли да се използват за други цели?Отговорите на въпросите какво е и какво не е междурелигиозен диалог показват нашата гледна точка. Това не означава, че всеки трябва да мисли като нас. Следователно в процеса на разясняване на тази дейност, всеки ще може да даде своя правилен отговор.

В публикуваната декларация след Втория Ватикански събор на католическата църква се посочва: „Векове наред между християни и мюсюлмани е имало противоречия и неразбирателства, които Събора иска да забрави и да поощри взаимното разбирателство, призовавайки хората заедно да работят за социалната справедливост, моралните ценности, мира и свободата на всички хора по света.” Но в декларация, подписана от папа Йоан Павел Втори, ясно е подчертано, че междурелигиозният диалог може да се използва и като начин за разпространение на християнството: “Междурелигиозният диалог е средство за разпространение на напътствията на Библията. Методът за съвместно опознаване и обогатяване, както и посредничеството, служи на църквата: „Да известява напътствията на Библията на нехристияните.” С това послание ясно се подчертава, че междурелигиозният диалог може да се приеме като мисионерство в полза на християнството.

Понятието междурелигиозен диалог се популяризира по време на Втория Ватикански събор продължил от 1962 до 1965 г. и този факт е причина за пораждането на съмнения в мюсюлманските среди. Затова и позициите спрямо този процес се групират на три – в първата група влизат положително настроените лица, във втората – отрицателно настроените, в третата – предпазливите. Първите не подлагат на съмнение междурелигиозния диалог, а вторите имат различни опасения с оглед на историческите последствия и не могат да приемат диалога. Според тях междурелигиозния диалог не е решение, а проблем. Предпазливо мислещите хора заемат позиция тогава, когато е налице резултат от този диалог.

Искам още веднъж да подчертая, че не бива междурелигиозният диалог да бъде смятан за мисионерство. В рамките на религиозната свобода, едно е да се известява религията, друго е да се мисионерства. Съобразителността и внимателните действия могат да премахнат всички съмнения около връзките, нормите и формите на общуване.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен