6. Различните качества на Пророка на исляма

Различните качества на Пророка на ислямаВъв всяка област – търговия, политика, култура или в обществото, се определят основите на проекта, доктрината, начина и динамиката на работа. Тази динамика се явява основата. В основата на междурелигиозния диалог стои опитът за взаимно разбирателство, заедно решаване на общите ни проблеми и използване влиянието на религията в тази насока. Погледнато от този ъгъл спокойно може да кажем, че междурелигиозният диалог не е демонстриране на превъзходството на някоя религия или упрекване на някого, не е и монолог, който гласи „длъжен си да ме слушаш”, не е и платформа, която призовава „ние признаваме Пророка Иса и Пророка Муса, и вие ще признаете Пратеника Мухаммед.”

Наред с това, диалогът е и възможност за представяне на религията. В тази атмосфера колкото се разказва за християнството и юдаизма, толкова се разказва и за исляма и се представят гледните точки. Освен това организираните конференции, симпозиуми и други мероприятия спомагат за опознаването на различни култури и традиции и премахват предубеденото мислене. Дори в крайна сметка много хора избират исляма за своя религия, съпоставяйки ценностите по собствена воля и признават, че ислямът е низпослан от Всевишния, а Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е Негов пратеник.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен