Толерантност и демокрация

За онези, които се обявяват срещу начинанията в името на започналия в световен мащаб процес на диалог и толерантност, ще бъде от полза отново да проверят начина си на разбиране или душевното си състояние, което е пропито от ярост. При все това демокрацията е система, която дава право на всеки да живее съгласно собствените си мисли и чувства. И толерантността е важен компонент на демокрацията. Дори може да се каже, че там, където липсва толерантност, не може да се говори за демокрация. Но за съжаление някои жалки хора, които не са в състояние да търпят толерантността, от една страна, говорят за демокрация, а от друга, се опитват да пресушат извора, от който тя черпи сили. Ако една група не приема наличието на друга група в страна с утвърдена демокрация, в която всеки трябва да се възползва от демократичните права и свободи, твърденията на хората от недоброжелателната група, че „ние сме демократи и поддръжници на демокрацията”, меко казано, са неискрени. Защото, както вече споменахме, утвърждаването на демокрацията без толерантност е невъзможно. Впрочем наложително е защитниците на демокрацията да проявят уважение дори и към онези, които не споделят вижданията им, и да отворят обятията си за всички в границите на нормалното.

Важно е да се отбележи и следното положение. Приемането на хората такива, каквито са, независимо кои са те, не означава да се поставят на една и съща везна вярващият и невярващият. Съгласно нашето мислене състоянието на вярващия и невярващия се оценява според собствената им стойност. Но Гордостта на човечеството се намира на изключително равнище и заема специално и високо място в сърцата ни. Във връзка с това тук искам да отворя скоби и да споделя едно свое чувство. След като посетих извора на пророчеството, родното място на Любимия Пророк, мир нему, и се върнах, изпитах тъга, че не умрях там. Защото според личното ми мнение, ако го обичах истински, трябваше да стисна решетките пред себе си и да остана там. Защото дотогава мислех, че връзката ми с Гордостта на човечеството, мир нему, е на това равнище. Впрочем той заема много високо място в сърцата ни и не бихме позволили да падне дори прашинка върху косите му, но фактът, че аз изпитвам подобни чувства и мисли, не ми пречи да осъществявам диалог с човек, който мисли различно от мен в това отношение.

Толерантността и нашето бъдеще

Вероятно в бъдеще времето ще покаже, че хората, прокарали пътя на толерантността, са били прави. Пак времето ще задейства механизма си на естествено прочистване подобно на „естествения подбор”, за който се твърди, че съществува в природата и в крайна сметка някои порочни чувства и мисли ще се отсеят, а чувствата, които са достойни и имат право да съществуват в бъдеще, ще преодолеят „естествения подбор” и ще пребъдат. Толерантните ще основат нов свят върху основите на толерантността, а онези, които не се облагодетелстват от нея, ще се стопят в бездната на собствената си нетолерантност, враждебност, ненавист и неприязън. Надявам се и те да се вразумят, за да не се удавят в блатото, в което са потънали. Защото тогава ще плачем и за тях. Още отсега чувстваме тази предстояща скръб и още сега скърбим и се тревожим за тях.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.