За науката

Да се остане далече от позитивните науки, страхувайки се, че водят към богоотрицание е детинщина, а да се смята, че науките са път към богоотрицанието, мислейки ги за пълна противоположност на религията и вярата, е предубеденост и невежество.

* * *

Науките са полезни дотолкова, доколкото гарантират щастието ни и ни издигат към човечността. В противен случай наука и техника, които причиняват кошмари на човешкия род, са вещица и сатана, пресекли пътя ни.

* * *

В отговор на някои плиткоумни материалисти, които в началото на миналия век обожествяват науката и жертват всичко по нейния път, ученият на епохата от световна величина заявява: „Науката без религия е сляпа, религията без наука е куца.” Така той критикува по-най изящен начин страшните бълнувания, завладяващи века. Не знам какво той би казал, ако бе видял слепите и куците хора в съвремието ни!

* * *

Да се твърди, че позитивните науки не представляват нищо е невежество и пристрастие; отхвърлянето на всичко извън тях е наивен фанатизъм. А осъзнаването и приемането на факта, че съществуват много, много неща, които не се знаят, е научно мислене и ориентиране на мисълта.

* * *

Науката и техниката са в служба на човека и няма нито една основателна причина за изпитване на страх от тях. Опасността не е и в научността, нито в изграждането на свят на научна основа. Опасността е в невежеството, несъзнателността и в бягството от отговорност.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен