Религия

От деня на съществуването си насам човешкият род е намерил истинското спокойствие в топлата атмосфера на религията и е бил щастлив само благодарение на религията. Както не е възможно да се говори за висок морал там където религията липсва, така е много трудно да става дума и за щастие. Защото източникът на морала и добродетелта е съвестта. А единственото средство, способно да властва над съвестта, е религията, която е връзката с Всевишния.

* * *

Религията е най-напредничавото и най-благодатното училище, отворено в името на добрите нрави. Учениците на това велико училище са всички хора. Всеки човек, който постъпи в това училище, благодарение на него рано или късно постига спокойствие, сигурност и вяра. А онези, които остават отвън, с течение на времето губят всичко, включително и същността си.

* * *

Религията е сборник с божествени принципи, който насочва хората към добротворство чрез тяхната свободна воля. Материалното и духовното развитие на човека, следователно и основите, които ще подготвят пълното му земно и отвъдно щастие, винаги е възможно да се открият в принципите на религията.

* * *

Религията е наименование на опознаването и потвърждаването на единството на Аллах; постигане на душевна чистота, вървейки по Неговия път; регулиране на отношенията с хората в светлината на Неговите повели и в Негово име; дори чувстване на задълбочен интерес и обич към цялото битие в Негово име.

* * *

Хората, които не приемат религията, с времето започват да се отнасят с неуважение към възвишени понятия като чест, родина, народ.

* * *

Безнравствеността е зифт, който струи от извора на неверието; а всички видове безредия и анархии са плодове на неприветливите олеандри в долините на неверието.

* * *

Някои невярващи, посветили живота си на противопоставянето срещу религията, не трябваше ли поне да покажат с няколко примера за какво служи неверието?

* * *

Религията и истинската наука са като двете лица на една истина. Религията разхожда човека по правите пътища и го води към цели, които ще го направят щастлив. А наука, чиято цел и намерение са ясни, осветява като факел нейния хоризонт по тези пътища и в рамките на съответната област.

* * *

Всички красиви цветя растат в парковете и градините на религията. Ето нейните принципи и чистите й плодове, каквито са пратениците, святите и блажените личности. Невярващите хора, колкото и да се преструват, че не забелязват тези плодове няма да им стигнат силите да ги заличат нито от страниците на книгите, нито от сърцата на хората.

* * *

Сред хората пророците са като планините. Както планините гарантират стабилността на земята и пречистването на въздуха по земното кълбо, така и пророците са гарант за сигурността на хората. Затова на места пророците и планините са цитирани едновременно. Да, достопочтеният Нух (Ной) и планината Джуди, достопочтеният Муса (Мойсей) и планината Тур (Синайската планина), достопочтения Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и планината Хира, са знаци, които отварят тайната завеса на тази загадка.

* * *

Религията се основава на здравия разум, на здравия смисъл и на науката. И от тази гледна точка не е възможно да се критикува нито един неин проблем. Онези, които се преструват, че не я познават, или имат нарушена идейна система, или разбирането им за наука е погрешно, или разсъдъкът им е недостатъчен.

* * *

Религията е благодатен извор, който съдържа принципите на истинската цивилизация. Благодарение на нея човек се извисява в света на душата и чувствата, умът му стига световете извън материята и той получава разяснение, чрез което пие до насита от истинския извор на всички благодеяния, красоти и добродетели.

* * *

Ако се търси добродетелност, тя трябва да се търси в религията. Наличието на добродетелност у невярващия и липсата на добродетелност у истински набожния човек са рядко срещани явления.

* * *

Благодарение на религията човек осъзнава смисъла на човечността и се различава от останалите живи същества. За невярващия, човекът няма разлика от останалите животни.

* * *

Религията е пътят на Всевишния, а неверието е пътят на сатаната. Затова борбата между религията и неверието ще продължи чак до края на света, както е продължила от времето на Адам, мир нему, до съвремието ни.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен