Доброто и злото

От гледна точка на религията и на мъдростта добродеянието е дълг, а от гледна точка на съвестта – постъпка, достойна за уважение. В религията неизвършването на добри дела е грях, от гледна точка на мъдростта това е ниско равнище, а според съвестта – непочтителност. Възможно е понякога добродеянието да не носи полза, дори в известна степен може да причини вреда, но категорично не може да е злодеяние. Злодеянието е пълна противоположност на горните условия...

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.