Републиката

Републиката е форма на управление, която признава правото на избор и на съвещаване с народа, и първата книга, която без недостатъци дава урок за такова управление, е Свещеният Коран. Ако опитите за представяне на републиканското управление като противоречащо на Корана не са преднамерени, в такъв случай те са белег за пълно невежество. А поддръжката за републиката, загърбвайки нейния източник, не е нищо друго освен безсмислено упорство.

***

Пророка на исляма, Аллах да го благослови и с мир да го дари, не се обявява за цар, както и неговите любими и видни халифи не позволяват да ги наричат императори и султани. Царството се появява с отчуждаването от духа на исляма и става средство за угнетяване и деспотизъм в зависимост от степента на отчуждението.

***

Република, която се основава на разбирането за истинска свобода и справедливост, от една страна, е висша и безопасна форма на управление, а от друга, изключително деликатна система. Ако за нея не се полагат грижи, съблюдавайки особено подчертаните й страни, развитието на потисничеството и анархията в сърцето й може да се окаже неизбежно обстоятелство.

***

Истинската република отразява начина на управление на хората с издигнати души и отговаря най-добре на човешкото достойнство. Но за хората с незрели души или за онези, които не са постигнали човешко съвършенство, тя е като мираж в пустиня и като скалъпена веранда, в която няма условия за живот.

***

Републиката е като майка или гувернантка на свободата. Тя храни и отглежда влюбените в свободата поколения. Републиката ги храни и отглежда, но тя категорично не е власт на „заблудената свобода”. Републиката е власт на добродетелната и моралната свобода.

***

Републиката подготвя почва за човешкото издигане с ценностите, които извисяват човека, после го оставя насаме с високия му морал и с будната му съвест. След това, добил непоклатима воля, всеки индивид мисли само за добрини и добродетели, и следва висшите човешки ценности в дома и в работата си.

***

С вложения в същността му копнеж по свободата, духът не иска никаква сила да властва над него. Следователно той реагира на ограниченията, които се поставят на идеите, действията и изявите му. Заради това хората, които поддържат републиката, от една страна, трябва да признават широки права и свободи на индивидите, а от друга, да ги издигат до равнището на морални, добродетелни, мислещи и волеви личности.

***

Защитаването и опазването на религиозното чувство и мислене произлиза от републиката и е сред нейните задължителни принципи. Затова унижаването на хората, заради религиозните им чувства и религиозното им мислене в условията на такава власт, е белег за посегателство срещу тях, както и за опетняването им, следователно това е признак и за посегателство срещу републиката, както и за нейното опетняване.

***

Републиката се нуждае от хора, които пълноценно я чувстват и усещат, осмислят и осъзнават. Нейният съвет трябва да е сериозен, като съвета на мъдреците и мислителите, а практиките й трябва да са правдолюбиви и справедливи, като взискателните съдилища.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.