Еднобожието и любовта към Аллах

Когато някой изразява мисълта, минала през ума му, вижте този, който го е накарал да говори и кажете: “Аллах го накара да каже това.” Такъв начин на мислене би бил както безгрешен, така и безопасен.

***

Който иска от Аллах това, което желае, никога не бива лишен.

***

Който се уповава на Аллах, е вечно жив, дори да умре той живее, издигайки се до Истината.

***

Най-хубавата страна на любовта към Аллах се изразява в това, че, от една страна, е обградена с искрена любов към Всевишния, а от друга, със страх от Него.

***

Колко висока почит е възможността да обичаме Аллах, която Той ни е оказал!

***

Многобройните опити са доказали, че когато се реши, че с определени двигателни сили е възможно да се постигне целта, тези сили се разрушават. Това, което ни се полага, е да бъдем готови за всички трудности и да работим, уповавайки се на Аллах.

***

Дори и да не докоснеш нещо, което ще се погуби, Всемогъщия със сигурност го унищожава, когато настъпи решителния миг.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.