Самоотверженият човек

Помощта на всеки човек е равна на равнището му. Онзи, който мисли само за себе си или не е никакъв човек, или е непълноценно същество. Пътят към истинската човечност изисква от човека, когато мисли за останалите хора, при необходимост, да пренебрегне себе си.

***

Човек трябва да бъде като прокурор спрямо личните си грешки и – като адвокат на останалите хора спрямо недостатъците им.

***

Зрял човек и истински другар е онзи, който умее да казва: “Заповядайте!” на изхода на Ада и на входа на Рая.

***

Истинският човек, независимо от обстоятелствата, не оставя празни ведрата и на останалите хора, когато дои мляко в своето.

***

Ти посей семето и върви, кой ще обира плодовете му е без значение.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.