Природа

В общия смисъл на думата природата е материалният свят с неговите специфични особености и със свойствата, които са заложени в сътворението му. А под човешка природа се разбира нравът, темперамента и характерът на индивида. Независимо под каква форма се разглежда, природата е дантела, изплетена от ръката на Безкрайно Могъщия, закон в ръката на Сътворяващата Сила и книга, която ясно описва Неговите мъдрости. Природата, както и материята, е лишена от чувства, съзнание и способност за разбиране. От тази гледна точка тя огласява безпомощността и безсилието си на езика както на многобройните същества, които биват сътворени всеки ден в нейните гърди, така и на езика на всички творения, за които се иска съзнание, воля, разбиране и научни планове. Тоест тя на висок глас съобщава за всеобхватното знание, великолепната мощ, спиращата мисленето на умовете воля, които стоят зад нея.

***

Природата не може да идва преди материята, на която дължи съществуването си, тъй като тя се състои от особеностите на материята и от свойствата й, заложени при нейното създаване. В такъв случай обвързването на предметите и явленията с материята и опитите за обясняването им с нея не са нищо друго, а измамничество.

***

В съвремието ни дори хората, които най-малко се интересуват от естествените науки, много добре знаят, че природата се състои от сляпа и глуха сила и че тя не е в състояние да сътвори нищо. При това положение, опитите за подмяната й със Сътворяващата Сила не са нищо друго, а невежествен фанатизъм.

***

Въпреки че същността на природата ясно се познава, представянето й на поколенията като сътворяваща сила, показвайки я по-различна от това, което е, се смята за разпра с науките и оскърбление срещу всички древни творения в изложбите на този свят, всяка една от които е отделно произведение на изкуството.

***

Ако природата съставя битието, не знам дали онези, които казват: „Природата е създала.” осъзнават, че така всъщност твърдят: „Битието се е създало само.”? Но ако под „природа” имат предвид нрав, качество, характер, закон, дисциплина не трябва ли да обяснят как природата би създала и подредила предметите и явленията, чиито стан и люлка е тя?

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен