Жената

Първата учителка в училището по човечност, която образова и възпитава децата, полага грижи за порядъка, спокойствието и хармонията в семейството, е жената. Убедени сме, че в съвремието ни, когато се търсят нови и нови позиции за жената, повторното напомняне за нейното изключително положение, което й е присъдено от ръката на Могъществото, ще попречи на безсмислените търсения.

***

Дом, в който се намира порядъчна, възпитана и привързана към семейното гнездо жена, е райски кът. Звуците и диханията, които се чуват в този дом не се различават по нищо от мелодиите на райските деви и младежи, както и от бълбукането на реката на изобилието Кевсер.

***

Когато човек види някоя жена, паднала в плен на външната хубост, си мисли „дали тя отдава такова високо значение и на благопристойността, честта и добродетелта, смятани за основи на женската душевна красота?”

***

Онова, което издига жената над ангелите и я превръща в несравним диамант, е нейната вътрешна задълбоченост, целомъдрие и сериозност. Жена, чието целомъдрие се одумва, е фалшива банкнота, а несериозната жена е кукла, станала обект на подигравки. В убийствената атмосфера на такива жени е невъзможно да се говори нито за здраво семейство, нито за здрави поколения.

***

Жена, която душевно е събудена за добродетелта, прилича на кристален полилей в дома, в който се намира. Всеки път когато помръдне във всички кътчета на къщата започват да играят светлини. Що се отнася до нещастницата в женски образ, която се е предала на мрачните мисли в душевния й свят, тя е такъв извор на дим и мъгла, че осквернява навсякъде, откъдето минава.

***

Единствената книга, която жената винаги трябва да чете без да я изпуска от ръка, е книгата на социалното възпитание. Но все още не може да се твърди, че такава книга е написана в съвършен вид.

***

Виждайки отдадените на душевните страсти жени, се отнасям с голяма толерантност към хората, които са казали, че „умът на жената е къс”. Ако онези, които са го твърдели, бяха видели как в съвремието ни жената се превръща в рекламно средство, мисля, че нямаше да намерят какво да кажат.

***

Старите хора казваха: „Иглата в ръката на жената е като копието в ръката на воина.” В интерес на истината аз не намирам никакво преувеличение в това изречение.

***

Периодите, в които жената е била средство за удоволствие, обект на развлечение и рекламна стока, са толкова много, че не може да се подценят. Слава Богу, че досега всички злощастни периоди са послужили за начало на нейното възкресение, личностно обновление и откриване на същността й.

***

Мъжката рожба наричаха махдум (син), а женската – кериме (дъщеря, уважително). Втората дума има еднакво значение с думата зеница и като изтъква пълната му значимост, говори за най-нежния орган, който колкото е ценен, толкова е и необходим.

***

Казваме: „Пази честта си от опетняване.” Не знам дали осъзнаваме колко внимателно трябва да се пази и закриля жената, която е зеницата на окото?

***

Украшението и орнаментът на добродетелната жена са нейната чест и целомъдрие. А най-достойната за похвала и заслужаваща възхищение нейна черта е социалното й възпитание и верността й към съпруга.

***

Добрата жена е тази, която говори мъдро, притежава нежна и мека душа и с поведението си изразява почит и уважение към всеки човек. Така приятелските погледи превъплътяват произтичащите от човешката им същност объркани вътрешни чувства в поука и размисъл.

***

Жена, която не е усъвършенствала пъпките на сърцето и духа успоредно с физическото си развитие, дори да прилича на носените за кратко на главите венци, увяхването й скоро след това, окапването й лист по лист и смачкването й под нозете е неизбежно. Колко тъжен край за онези, които не намират пътя към вечността!

***

Жената е възвишено същество, което не заслужава да го прелъстяват и тласкат към нечистоплътност. Все още не сме изгубили надежда, че идните честити поколения, събудени за знанието, познанието и истината, ще я почитат и пазят като зеницата на окото си.

***

Нашата жена е основополагащ камък на народностното ни достойнство и благородство. Нейният принос в изграждането на многовековното ни и славно минало никак не отстъпва на приноса на бойците, които се сражавали с врага.

***

Мнозина сред онези, които се изживяват като радетели за правата и свободите на жената, не вършат нищо друго, а забиват нож в нейната душа, като я възбуждат чрез плътските удоволствия.

***

Семейното огнище на постигналата духовно съвършенство жена, постоянно кади като кадилница и отделя ободряващи душите благоухания, благодарение на добрите потомци, които тя оставя след себе си. Такъв неземен кът, в който се носят благовонни аромати, е истинска Райска градина, стояща над всякакви определения и епитети.

***

Жена, която е озарила душата си със светлината на вярата, а ума си – със знание и социално възпитание, допълва дома си с нови измерения на красотата, сякаш всеки ден го строи наново. Що се отнася до разгулените и самозабравилите се жени, те разрушават и тласкат към униние дори създадените семейни гнезда и ги превръщат в руини и гробове.

***

Жената не е мръсен съд или парче безстойностен минерал. Затова нейното място не е при мръсните съдове и неценните минерали. Тя е несравним брилянт и на всяка цена трябва да се съхранява в седефени ковчежета.

***

Във вежливостта, прелестта и чувствителността жената стои на изключително място. С тези качества тя може да е от полза за семейството си, следователно и за обществото, в което живее, дотолкова, доколкото остава в границите на своя характер и природа.

***

Всички предложения, изтъквани досега от страна на феминистите в името на жената, са били в полза на нейното нагрубяване, унизяване и деформирането на характера й. Ала жената е много важна брънка във веригата на битието и нейната най-значима черта е да запази уважение към границите на личния си характер и природа.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен