Уважение към мисълта

Критикуването на всяко нещо, възразяването срещу всичко е разрушителна атака. Ако човек не харесва нещо, той трябва да се постарае да направи по-доброто. Защото разрушаването създава руини, а изграждането – благоустройство.

* * *

Трябва да се изпитва страх от тайната враждебност и прикрития гняв, отколкото от явната ярост и насилие. Макар очи в очи приятелите да са сурови с нас, зад гърба ни те постъпват като ангели пазители. Но с ласкавото си поведение враговете замислят клопки, а суровото си отношение проявяват когато унищожават плячката, паднала в клопката им, точно както действа паякът.

* * *

Казват: „Еди-кой си попива влага в сухо време (засяга се от най-дребни неща)”! Жертвам душата си за такъв човек! А какво да кажем за онези, които не се мокрят дори под дъжда!

* * *

По време на среща оценявай всяка дума! Не отхвърляй бързо дори мислите, които не съответстват на идеите ти. Мисли си, че може да са казани по друг повод, прояви търпение и слушай докрай!

* * *

Опитът е учител на ума и предводител на мисълта.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен