Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари

Човечеството опозна и усвои истинската цивилизация благодарение на Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари. След него всяко усилие в тази посока, не е надминало подражаването и променянето на принципите, утвърдени от него. Затова би било по-точно той да бъде наречен основателят на истинската цивилизация.

* * *

Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е този, който не поощрява безделника и безделието; определя трудолюбието като богослужене и поздравява трудолюбивия; показва на хората зад него хоризонтите извън епохата, в която живеят и посочва на цялото човечество пунктовете, в които могат да се превърнат в балансиращ фактор.

* * *

Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е личност, която няма равна на себе си в противопоставянето срещу неверието и дивостта като меч на храбростта и красноречието, в обявяването на истината по всички места и в показването на пътищата към истинското съществуване на човечеството.

* * *

Ако на земята има личност, която невежеството, неверието и дивостта не обичат, тя е Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Каквото и да се случи, сърцата, които търсят истината и са зажаднели за знание, рано или късно ще го потърсят и намерят, и никога повече няма да се отклонят от пътя му.

* * *

Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е този, който с превъзходна уравновесеност е възвестил на човечеството да опазва и защитава религията, честта, родината и народа, че борбата по този път е джихад, а джихадът е недостижимо богослужебно задължение на раба.

* * *

Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е този, който за пръв път възвестил на човечеството истинската свобода, внушил на съвестта, че хората са равни пред закона и правосъдието, търсил е превъзходството в морала, добродетелта и благочестието, зачитал за богослужене изричането на висок глас истината срещу угнетителя и несправедливата мисъл.

* * *

Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е този, който разкъсва воала по лицето на преходността и смъртта, показва гроба като чакалня към света на вечното щастие, провожда до чешмата на ал-Хидр[1] сърцата, които във всяка възраст търсят щастието и ги кара да пият еликсира на безсмъртието.


[1] Тайнствена личност, популярна в целия мюсюлмански свят като духовен наставник, безсмъртен водач на пътниците, закрилник на моряците. – Б.пр.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен