Суфизмът

Суфизмът е школа, чрез която истината на исляма се усеща и чувства от съвестта. Затова хората, които не осъзнават живота, който живеят няма да разберат суфизма, както и онези, които се утешават с легенди, принадлежащи на другите.

* * *

От гледна точка на крайния резултат суфизмът е другото название на пълното стопяване и изчезване на човека, който осъзнава личната си безпомощност, безсилие и нищожност пред лъчите на същността и проявленията на качествата на Всевишния, Който стои в основата на съществуването му.

* * *

Суфизмът е пречистване на човешката душа и сливане със собствената му същност; състояние, в което се стига до неизвестно измерение, преодолявайки всички времена и пространства. И благодарение точно на това всеки човек минава през вратата, отворена с Възнесението на Пророка, издига се до своя Господ и постига своеобразно възнесение. Разбира се, възнесение, съответстващо на дарбата и таланта му.

* * *

Философията и мъдростта разширяват мисловния хоризонт на човека и му помагат да опознае предметите и явленията. А суфизмът осигурява контакта между Създателя на предметите и явленията и човека в неосъзнаваемо измерение, превръща го в приятел и любимец на Аллах.

* * *

Суфизмът, както се наблюдава и у последователите на ордена (тарика), се състои в просветлението на човешкия дух по пътя на споменаването [на Всевишния] и размишляването, получавайки озарение от безкрайното „Божие съвършенство”. Началото започва с поставянето на някои хипотетични линии на безкрая, като за мярка се взима човешкото его; краят завършва с отказването от собственото его и неговите тайни и с приписването на всяко нещо на Всевишния.

* * *

Суфизмът е търсене на божествената истина, до която философията не може да стигне, чрез чувствата, импулсите и окото на сърцето. По този път, по който разумът е хвърлен в съмнения, подхранван от голи и боси блянове, сърцето се окриля като гургулица и със своите оценяващи критерии се опитва да опознае Неизвестната Същност. После възвестява полученото знание с думите: „Не можахме да Те опознаем истински.”

* * *

Суфизмът е духът на исляма. Без него ислямът е немислим. А ордените са го систематизирали.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен