Чудо и чудотворство

Който не вярва в чудо, значи не е оценил Аллах и Неговата мощ. Който твърди: „Луната не може да се разполови с чудо.”, значи казва: „Аллах не може да разполови Луната.” Който изрича: „Мъртвите не може да бъдат съживени.”, значи твърди, че Аллах не може да стори това.

***

Чудотворството е свръхестествено явление, което се проявява у чудотвореца. Следователно той потвърждава чудесата на пророците и техните пророчества.

***

Чудотворството е божествен дар, което се проявява чрез ръката на приближените до Всевишния хора, които не твърдят, че са пророци. А това може да разберат само онези, които разбират човека. 

***

Светостта е степен, в която личността обича Аллах и е обичана от Него. Аллах може както да отличи сред народа преданите раби на вратата Му, като ги удостоява с невъобразими благодат и добротворства, така и да скрие това от тях и от останалите хора до крайната спирка, като перлите в черупките им.

***

Тези издигнати личности, отворени за дарове, надхвърлящи многократно чувствата, схващането и разбирането на нормалните хора, от една гледна точка олицетворяват сянката на пророческата истина. И разстоянието помежду им е в такова съотношение.

***

Свята личност означава мъдрец. Святата личност е по-велика от философа дотолкова, доколкото мъдростта стои над философията, дори несравнимо по-велика...

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен