Сънят

Сънят е състояние, което изобразява отворените към света на истината прозорци, и в което, без промени или чрез символи, се наблюдават случилите се или предстоящи събития. Всеки сън може да осветли мрака пред човека и да го напъти като светлина и знак от отвъдното, доколкото човешкият интелект остава далеч от разни форми на натиск и внушени предубеждения.

***

Често пъти сънищата може да съобщят на човека невъобразимо красиви и всеобхватни неща, защото в съня няма нужда от очи, материя и светлина. Съновиденията се възприемат чрез опознавателните способности на проникновението и духа. Никак не са малко случаите, в които в едно съновидение се дава обширна информация за миналото, настоящето и бъдещето, която не би се побрала в книгите.

***

Почти няма човек, който не сънува. От тази гледна точка може да определим съня като естествено наблюдение, което духът извършва. С това наблюдение човек сякаш живее в напълно отделно измерение, извън плътските пориви и може би в същото пространство усеща много тайни на съдбата.

***

Сънищата, които се сбъдват така, както са сънувани, са толкова много, че ако всеки човек отбележи само онези, чието тълкувание се е оказало вярно, биха се написали томове книги. 

***

Има много сънища, които се спускат от отвъдното пред хоризонта на човека, според таланта на всяко чисто сърце. Сърцето прониква в тези сънища и тръгва на разходка. Отива до изворите на изобилието в тези градини, всяка от които се смята за градина на розите, и пие до насита. После потъва в унес, наблюдавайки през отворените към вечността скрити прозорци гледки, които очите не виждат, ушите не чуват и душите не са способни да си въобразят.

***

Благодарение на сънищата осъзнаваме наличието на две специфични особености в себе си – сърцето и прозорливостта, и се избавяме от триизмерната тъмница и затвора на тялото. За извисените души, станали едно цяло с истината, няма нужда от сънища, за да наблюдават отвъдното. Те по всяко време наблюдават едновременно отвъдния и земния свят и живеят унесени и замаяни от красотите на отвъдното. Но тази врата не е отворена за всеки човек. А на онези, на които се отваря, това става след изключително сериозни усилия и духовни опити.

***

Онези, които смятат човешкото съзнание за бунище, в което са смесени най-долнопробните неща или онези, които изследват откритията си на тази тема в мътния свят на животинските инстинкти, виждат и представят сънищата, в които подухват нежните повеи на хиляди вдъхновения, като карнавал на призраците на подсъзнанието. В сравнение с тях многобройни изобретатели и хиляди привърженици на истината, които получават първите си вдъхновения от сънищата, винаги ще се чувстват задължени на плодородната и благодатна атмосфера на света на сънищата.

***

Най-Възвишеният Дух, който е задавил света в светлина, от време на време се е връщал към това блажено стъпало, дори когато е плавал в моретата на познанието чрез сънищата и е насочил вниманието към този благословен разсадник, смятан за част от над четирийсетте клона на пророчеството.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен