Богослуженето

Богослужене се нарича актът, с който по най-съвършен начин се изтъква, че Аллах, да е славно името Му, е Бог, Комуто се служи, и че човек е Негов раб. Богослуженето се състои от систематизирането на действията на истинския раб пред истинския Бог в рамките на отношенията между Творец и творение.

***

Богослуженето е израз на благодарността на човека за блага като съществуването, живота, проумяването и вярата, която той изразява на езика на всички блага, с които е удостоен. Неизпълнението на богослуженето, дори да не е абсолютна слепота, няма съмнение, че е груба проява на неблагодарност.

***

Богослуженето е път към Възлюбения и запазване на благоприличие по този път, начертан пред нас от Личността, Която ни повелява вярата, за да спечелим щастието в земния и в отвъдния живот. Това е целта на вярата. Онези, които не могат да открият този път и не могат да се научат на такова благоприличие, не е възможно да стигнат до Истината.

***

Богослуженето е най-безопасния и най-спокойния път, по който теоретично най-голямата известна истина може да стигне до “истинската увереност” в човешката съвест. Във всяка спирка на този път, по който окриленото със страх и уважение съзнание търси увереността, човек среща Възлюбения.

***

Някои затворени за истината души, чиито живот минава с легенди за теоретичните въпроси в името на истината, въпреки че живеят в омагьосващата атмосфера на най-изящното красноречие и на най-вълшебните слова, не могат да изминат разстояние, дори колкото губерка.

***

Богослуженето е благодатен извор, който укрепва идеята за доброто, красивото и справедливостта у човека и тайнствен еликсир, който лекува склонността на душата към зло и я насочва към света на ангелите. Дух, който всеки ден по няколко пъти се облагодетелства от този извор чрез споменаване и размисъл, е поел по пътя на „съвършения човек” и е намерил убежище, в което да се скрие от хитростите на душата.

***

Богослуженето се състои от развиването и усъвършенстването на ангелските качества и от овладяването на плътските и животинските наклонности на човека по пътя на изследването на състоянието, което ще го удостои с Рая. От миналото до наши дни както е имало хора, които надминали ангелите благодарение на богослуженето, така не са малко и онези, които паднали на дъното, защото не изпълнявали богослуженето.

***

Най-добродетелното богослужене е познаването на Аллах, да е славно името Му, обичането на Аллах, да е славно името Му, и поставянето на себе си в служба на хората. Най-високият връх в това отношение е съблюдаването на задоволството на Всевишния чрез стрелката на съвестта, която сочи към истината, както и търсенето на правилната истина, която е идеалът на всеки вярващ, потрепвайки с възгласа: „И бъди на правия път, както ти бе повелено...”

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.