Човекът

Човек е същество, удостоено с възвишени чувства, с наклонности към добродетелите и със стремеж към вечността. Дори в душата на най-низкия човек е налице атмосфера подобна на дъгата, образувана от идеята за вечност, любов към красивото и чувство на добродетелност. Издигането и обезсмъртяването на такъв човек зависи от това, доколко ще изтъкне и ще усъвършенства изброените качества, заложени в природата му.

***

Човешкото в човека трябва да се търси не в тленното плътско тяло, а в духа му, който е влюбен във вечността и се стреми към нея. Затова в случаите, в които духът на човека е пренебрегван и се набляга само на плътското начало, той никога не е стигнал до точката на удовлетвореност и никога не е бил задоволен.

***

Най-щастливият човек е този, чиято съвест е опиянена от любовта и желанието за отвъдното. Онези, които изживяват живота си в ограничения, тесния и задушаващия затвор на тялото, са в затвор, дори да се намират в дворци.

***

Първата и най-важна задача на всеки човек е да открие и опознае себе си и да се насочи към своя Господ с лупата, осветена благодарение на себеопознаването. Нещастните хора, които не са успели да опознаят същността си и не са могли да осъществят връзка с Всевишния Създател, живеят като хамалите, които не знаят какъв товар носят на гърба си и напускат земния живот като хамали.

***

По своята същност човекът е безпомощно същество, но е факт, че добива изключителна сила, опирайки се на Безкрайно Могъщия. Да, от капка той става водопад, от частица – слънце, от просяк – владетел.

***

В душевния свят на човека започват да блестят лъчите на мъдростта дотолкова, доколкото човек се слива с книгата на предметите и явленията и добива завършеност. Благодарение на това той опознава същността си; добива познание за Аллах; после се издига до Аллах. Достатъчно е това пътешествие и наблюдение, което се планира в мисловен план, да не се обвърже с неверието и богоотрицанието.

***

Истинските хора реализират съвместните действия между тях и останалите същества със съзнание за дълг и в рамките на нуждата и по посока на продължаване на потомството и вида си. А онези, които се поддават без мярка на плътските желания, скъсяват разстоянието между тях и останалите същества и насилват границите на човечността.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.