Споразумението при Худайбия от гледна точка на оповестяването

Споразумението при Худайбия било нова възможност. Приемането на такова на пръв поглед неизгодно споразумение от страна на Пратеника на Аллах, е породило негативни реакции дори у хора като блажения Омар, който бил безспорно привързан към Пратеника и в тази атмосфера изтекли няколко напрегнати минути. Но през следващата година мюсюлманите съвсем необезпокоявани влезли в Мека, където от месеци се говорело само за това. Така душите на хората се подготвили за исляма и много влиятелни личности като Халид ибн Уалид, Амр ибн ал-Ас и други приели исляма по собствено желание.[1] Да приемат исляма, без да загубят чуждото уважение, било много важно от гледна точка на бъдещите им успехи. Така и станало...

Освен това примерът на привързаност към Пратеника смекчил сърцата на много хора.


[1] İbn Kesir, el-Bidaye, 4/272.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.