Достойното място на майката

Майката е най-важният градивен елемент на семейството и нацията. Тя заема свещено място в исляма, за нея в свое изказване Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казва: "Раят се намира под краката на майките." (Aclüni, Keşfü'l-hafa, 1/335) Това е така, защото тя представлява първата клетка при оформянето на семейството, като че ли със свещена ръка меси "тестото" на бъдещата нация, изгражда семейството, в което щастливи и радостни деца играят. От тази гледна точка в исляма е отредено толкова високо положение на майката, че ако някой реши да й даде повече от това, то това ще бъде грубо и обидно за нея, вместо поставената й изумрудена корона, ще й се предложи да си сложи украсена със стъклени парчета фуния.

Всевишния Аллах, Който е създал мъжа и жената, ги удостоил и с необходимите качества според тяхното състояние и ги дарил с нужните дарби и таланти. Физически жената е по-слаба от мъжа, по-нежна е и по-лесно се разчувства. Затова, ако я отстраним от задачи, които й подхождат и я натоварим с непосилни за нея задължения, то това ще бъде явно изтезание. Всъщност жената, за която казваме, че е толкова нежно създание, в действителност притежава толкова качества, че от тази гледна точка изпреварва мъжа. Благодарение на майчинската нежност тя е героят в състраданието, тя толкова чувствено трепери върху рожбите си, че един мъж никога не може да се сравнява с нея. Това състояние не се отнася само за хората, то е проявено явно и при животните. Например една кокошка, въпреки че знае, че може да загине, се жертва заради малките си пиленца като се изправя срещу кучето. Дареното на всички живи същества състрадание, за майките е толкова голямо богатство, че ако й го отнемете и й предложите нещо друго в замяна, то ще изглежда бледо пред дарената й от Всевишния Създател майчина грижовност.

В тази част се постарахме да погледнем на нещата от по-общ ъгъл и се постарахме да дадем идеи как трябва да бъде изградено едно семейство. Спряхме се върху теми като вярата, практикуването на исляма, възгледите на съпрузите, разпределение на времето, взаимопомощ и добро възпитание на децата, отделихме сериозно внимание на това да се постараем да бъдем от последователите на Пророка, с които той да се гордее. В следващата част ще разгледаме семейната рамка.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен