Важността на семейството

Съвършенството на един народ започва от стабилното семейство, от заедно изграденото от съпрузите семейно гнездо. Затова възпитанието трябва да започне от семейството, за да бъде трайно. Не би могло да се мисли за възпитание в една общност, ако семейното гнездо не е изградено върху основите на възпитанието. И въпреки, че е от голямо значение наличието на правилен подход при обучението и възпитанието на идеалния човек, то семейното гнездо винаги ще заема важно място при оформянето на човека като личност.

Ако младото поколение бъде възпитавано правилно и достойно, и ако не се промени с времето, дори самите ние може да се учудим на техния успех. Затова успехът в семейната среда е първата крачка към успех в живота, а тази крачка зависи от сключване на стабилен брак.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен