Целта на бракосъчетанието

Целта на създаването на семейство не е само възпроизвеждане на потомство, както някои твърдят. Семейството е от жизненоважно значение за обществото и е основната клетка на една нация. Следователно целта му не е само раждане на деца, нито задоволяване на плътски желания. Семейството е една свята институция. Най-открояваща се черта на неговата святост е бракосъчетанието (никях). Бракът се сключва в рамките на определени принципи, с определени цели и задачи. Създаването на семейство без брак и без определените принципи и задължения, се определя като прелюбодеяние (зина).

В религията под никях се разбира законният брак, който ще бъде стабилната част, основата на един добър народ. Бракът се осъществява с поставени цели, които един мюсюлманин ще трябва да следи, въпреки трудностите, които го заобикалят. Целта на едно семейство трябва да бъде възпитаване на поколение, от което Всевишния да бъде доволен и което да зарадва Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари.

Семейства, които се създават без цели, приличат на постъпките без намерения. Когато не е поставена определена цел, не се обръща внимание на партньора, те не се познават достатъчно, а се женят само затова, че са се харесали по външен вид. В много от случаите възникват неразбирателства. Още повече, ако единият е вярващ, а другият - не, единият познава Пророка, а другият - не, в много случаи ще се появят различия в мненията и ще се стига до непоправими грешки.

"Женитба с цел" е женитбата, при която освен възприемането на другия по външен вид (физически), да го възприемем и логически. Когато се следи целта, в семейството ще има щастие. Ако бракът не се гради върху поставената цел, то след време ще възникнат различни проблеми, които ще разрушат семейното щастие.

От една страна, религията насърчава бракосъчетанието, а от друга страна, поставя определени норми. Всеки човек трябва да има определена цел в своите дела и отношения, за да успее да вземе правилно решение и да постигне определен резултат във всяко свое начинание. В случай, че не си е поставил определена цел, то не би успял да организира времето си и никога няма да я постигне. Опитът показва, че ако не правим всичко необходимо за поставянето на цели във взаимоотношенията ни, много е вероятно да сме изгубили шанса да победим.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен