Всестранно възпитание

Ако желаем нашите деца да израснат смели и храбри, то не трябва да ги плашим с вампири, великани, джинове или феи. Те трябва да израснат с вътрешна сила, която може да се противопостави срещу всички неприятности.

Ако желаем децата ни да бъдат вярващи, то във всяко едно наше действие трябва да личи нашата вяра в Аллах, когато се наложи да бъдем чувствителни, с нашите усмивки, с начина ни на лягане и ставане, по време на кланяне с искрените ни чувства и молитви, с изпитването на състрадание към другите, всички тези неща трябва да изпълват сърцата на децата ни. Трябва да бъдем такива, каквито искаме да ни видят и да страним от постъпки, с които ще се унижим пред тях.

Ние трябва винаги да се стараем да бъдем уважавани и почитани от нашите деца, за да може нашите думи да бъдат възприемани и да не реагират отрицателно, когато пожелаем нещо. Затова можем да кажем, че бащи, които са със слаб характер, пред децата си най-много могат да бъдат техни приятели, но в никакъв случай те не биха могли да им бъдат учители, възпитатели и не биха могли да ги възпитат, както те желаят.

Нашият дом винаги трябва да изглежда като едно училище, един храм, един възпитателен център, за да може техните чувства, души и сърца да бъдат задоволени, а не да се превърнат в роби на плътските им желания.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен