Идеите на Фетхуллах Гюлен възтържествуват

На 12 март т.г. от Центъра за източни езици и култури, Академия “Толерантност” и Книгоиздателска къща “Труд” беше организирано международно представяне на книгата на големия ислямски учен Фетхуллах Гюлен "Любов и толерантност", преведена на български език. В представянето взеха участие учени, политици, духовници от Русия, Турция и България. Основните идеи от тази забележителна дискусия бяха намирането на пътища за сближаването на народите с различни религии и традиции.

Не се минаха и няколко седмици и в Истанбул се проведе под инициативата вече на ООН форумът "Алианс на нациите за разбирателство между народите с различни религии". Дневният ред на форума беше почти като този на софийската дискусия. На този форум присъства и нашият президент Георги Първанов. Неговото изказване беше напълно в духа на идеите на Фетхуллах Гюлен за любов и толерантност. То бе посрещнато с голям интерес и се възприе с голямо удовлетворение. Мисля, че ще бъде все по-трудно на българските критици на Фетхуллах Гюлен да атакуват големия ислямски мислител.

Някои от препоръките на истанбулския форум заслужават специално внимание. Аз ще коментирам само някои от тези препоръки.

Да започнем с проекта "Медийна мрежа за бързо реагиране". Този проект има за цел благородната задача да доставя бърза информация за живота на средиземноморските и балканските народи. Както е известно, този район на света е в състояние на много бързи изменения, а е и ключов за стабилността на целия свят. Точно тук са най-изострени междуконфесионалните конфликти. По идеите на Гюлен, тук не бива да се допуска задълбочаване на тези конфликти в съответствие с идеите на Самюъл Хънтингтън. Подходите на големия ислямски учен са конструктивен източник на добри решения.

Голям практически интерес представлява проектът "Обучение за клирингови стаи за вяра и религия". Понятието клиринг е добре познато от международната икономическа и по-специално финансова система. В него има много положителни моменти за недопускане на конфликти на религиозна основа. Наистина огромни са възможностите за обмен на идеи между християнството и исляма, между исляма и източните религии. Време е вече за практически обмен на тези идеи. И пътищата за този обмен ни е посочил мъдрият Гюлен.

Другият момент от заключителния документ на форума "Алианс на нациите" е "Работа в многокултурния свят - възможности и предизвикателства". В този проект е ангажиран и апаратът на ООН. Опитът на в. "Заман" по запознаването на нашата общественост с приносите на ислямската цивилизация към човечеството в областта на астрономията, математиката, медицината, поезията, общата култура е много поучителен.

Впечатляващ проект на истанбулския документ е информационно-технологичният "Диалог-кафе". При реализацията на този проект специалистите от различните страни ще могат да осъществяват и визуален контакт, и да водят живи дискусии по най-важните проблеми на общуването между народите, особено между младите хора. Този проект ще бъде първият модел на глобален частно обществен мост за пряко общуване на специалисти от повече от 30 страни.

Какъв мост на сътрудничество между народите! Това е бъдещето на човечеството, а не на конфронтацията и конфликтите!

Идеите на Фетхуллах Гюлен се реализират, и то в мащабите на цялото човечество. На добър път на тези идеи!

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.