Мнението на д-р Мустафа Алиш Хаджи

Бисмилляхиррахманиррахим.

Скъпи гости, уважаеми присъстващи,

Преди всичко искам да изкажа благодарност на организаторите на това мероприятие тази вечер, тъй като благодарение на тях ние имаме възможност да се съберем и да говорим за личността, за делата и за произведенията на един човек, когото наистина Аллах, Субхана ве Теаля, го е изпратил, когато хората имат най-голяма необходимост от него. Мухаммед, алейхиссалятувесселям, казва: „Аз бях изпратен да довърша добрия характер.” В добрия характер на Мухаммед, алейхиссалятувесселям, се съдържаше толерантност към всички хора, независимо от тяхната религия, тъй като той показа на човечеството как трябва да се отнася към друговерци, той показа на човечеството как трябва да се даде дължимото на всеки един, който е създаден в своя облик, наречен човек. В друг хадис Мухаммед, алейхиссалятувесселям, казва: „На всеки сто години ще бъде изпратен човек, който да поднови вашата религия.” Моето скромно мнение е, че една от тези велики личности, които Аллах, Субхана ве Теаля, изпраща, за да предадат на съвременен език какво е любов и толерантност, за да ни покажат как трябва да се отнасяме и как трябва да се обичаме, е Фетхуллах Гюлен. Ние живеем във време, в което за съжаление виждаме, че хората се отдалечават от човешките ценности, виждаме, че омразата завладява сърцата и същността на хората. Но точно тогава, когато настъпи тъмнина, има необходимост от светлина и тази светлина я дават хора и личности като Фетхуллах Гюлен. За нас е удоволствие и чест да се съберем тази вечер и да обсъждаме или да се опитаме да черпим от изворите, които той ни дава, да се опитаме да се възползваме от тази светлина, която той ни дарява. Заедно с това аз съм щастлив, макар и много малка част от неговите произведения са преведени на български език, но аз съм сигурен, че българският народ, независимо от тяхната етническа или верска принадлежност, оттук нататък ще имат по-добра възможност да се запознаят с неговите мисли, да се запознаят с неговата философия и с неговото виждане за човека, за живота и като цяло за нашето битие. Аллах, Субхана ве Теаля, е този, Който отваря сърцата на всеки, Аллах, Субхана ве Теаля, е този, Който дава направления на всеки, и ние тази вечер се молим единствено на Него да отвори пътя на всички нас, да озари сърцата ни, за да можем да прозрем истината, за да можем да проумеем и да осъзнаем нашата мисия, която Аллах, Субхана ве Теаля, ни е дал. Аллах да е доволен от вас.

Есселямуалейкум.

д-р Мустафа Алиш, Главен мюфтия на мюсюлманите в Република България
Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.