Проф. Тотев: Гюлен е моралист, който ни предлага обоснована мъдрост

„Толерантността, за която ни говори турският мислител Фетхуллах Гюлен, не е обикновена търпимост, това е мислене, начин на поведение, нравственост, кодекс на морала, който той поднася на цялото човечество”, коментира проф. Тотю Тотев.

„Това не са изкристализирали мъдрости и афоризми, каквито всеки народ има. Aвторът на „Перли на мъдростта” – Фетхулах Гюлен, ни предлага една обоснована мъдрост, задълбочавайки се в дебрите на извора.” Това изтъкна известният шуменски археолог и теолог проф. Тотю Тотев. През миналата седмица той представи преводаческото творчество на шуменеца Мехмед Юмер в регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров”. Сред гостите бе и гелнерал проф. Стоян Андреев. Мехмед Юмер – докторант в ШУ, е превел от турски на български 5 тома от 60-томното творчество на Фетхуллах Гюлен, като „Перли на мъдростта”, „Към глобална цивилизация на любов и толерантност”, „Еволюцията и истината за сътворението” и др.

Сред представените книги бе и „Видни мюсюлмани в науката”, която е с различен автор. По думите на Мехмед Юмер, идеята се родила по време на местната кампания „Дари книга – спаси духовността” по инициатива на община Шумен и местната библиотека.

Преводът е цяло изкуство, смята проф. Тотев, особено когато се касае за научни книги с високи нравствени достойнства, каквито са трудовете на Гюлен. Цитирайки Рембранд, професорът заяви, че е достатъчно да се докоснете до два реда от творчеството на големи автори, за да се окрилите. „Аз смятам, че Мехмед Юмер се е окрилил, след като се е докоснал до великолепното творчество на Гюлен”, каза професорът. По думите му, за разлика от Чарлз Дарвин, Гюлен е успял да обори с научна аргументация еволюционната теория и да докаже Божествения произход на човека.

„Толерантността, за която ни говори турският мислител, не е обикновена търпимост, това е мислене, начин на поведение, нравственост, кодекс на морала, който той поднася на цялото човечество”, коментира теологът. Гюлен, по думите на Тотев, е голям моралист, един от малкото, които засягат принципите и изискванията на морала. Дебелите книги, по думите на Тотев, са писани за упражнение на ръцете, не на ума, а творчеството на Гюлен е максимално оптимизирано и премерено. „Разбира се, тук за предаването на тази нравственост голяма роля има и преводачът, защото той трябва да го преживее, за да го преведе адекватно”, изтъква археологът. Според него турският общественик е един от редките писатели и изследователи моралисти, а такива мислители се раждат обикновено в преломни времена. „Той, на базата на цялото знание, на базата не само на разума, но и на сърцето, ни предлага моралния кодекс за поведение на 21 век”, обобщи проф. Тотьо Тотев.

„За разлика от Хънтингтън, който изтъква, че конфронтацията е неизбежна, Гюлен очертава един съвсем различен път на човечеството, а именно – на диалога”, заяви генерал проф. Стоян Андреев. По думите му, мисията на автора е да се бори с тероризма, като изобличава неговата същност и твърди, че „терористът не може да бъде мюсюлманин и мюсюлманинът не може да стане терорист”. Андреев заяви, че Фетхуллах Гюлен очертава помирителния път на човечеството през 21 век.

Толерантността е следствие от Любовта

„Две от представяните днес книги – “Към глобална цивилизация на любов и толерантност” и “Перли на мъдростта” – уж са съставени от отделни есета, етюди и сентенции, но в действителност те са капитални теоретични трудове, които едновременно са академични изследвания и въздействащи художествени произведения”, каза Мехмед Юмер. Целта му според него, докато ги превеждал, била читателите да открият между редовете конструктивния начин на диалог. Искал да покаже как на практика може да има диалог между мюсюлмани, християни и атеисти, които работят в един офис или живеят в един квартал. „Децата ни ще учат заедно, а ние, техните родители, ще водим диалог помежду си. Не може да си позволим да кажем, че между нас няма никакви допирни точки. Задължени сме да намерим сходства помежду си, в противен случай светът би се разделил на парчета”, изтъква преводачът. Според Юмер за Фетхуллах Гюлен толерантността е следствие от най-святото чувство, това е Любовта с главна буква. Любовта, която по неговите думи е “фундаменталното начало, най-ярката светлина и най-мощната сила на всяко същество, което се ражда на този свят”. Всичко извира от любовта.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.