Перли на мъдростта

Мехмед Юмер, познатият на шуменци журналист, поднесе на читателя своя превод на книгата "Перли на мъдростта" от големия турски писател М. Фетхуллах Гюлен. След чудесните размисли на писателя за еволюцията, Мехмед Юмер избира и ни предоставя в превод размишленията му за мъдростта.

Днес отново се върна времето на издаване на книги, съдържащи сборници със собствени мъдрости, като латинските крилати мисли (изд. "Фама"), турски пословици и поговорки ("Ако нямаш огледало, погледни съседа си", изд. "Изток-запад"), индийски пословици ("Богатството е сянка на облак", изд. "Изток-запад") и т.н.

"Перли на мъдростта" на Гюлен е близка и в същото време по-различна от тях. Той е загребвал много надълбоко и то с двете ръце в световната съкровищница на насъбралата се мъдрост. Отделните и много на брой раздели в книгата му трудно могат да се вместят в строга диференциация. Като голям човек, мислител и писател, Гюлен е групирал избраните от него перли в четири раздела, назовани с титулни заглавия: "През призмата на мъдростта", "Човекът и неговото време", "Морал и общество" и последния "Перспектива за действие". Всеки един от тях от своя страна за улеснение при четене се диференцира по много сполучлив начин на десетки по-малки групи: наука, знание и невежество, уважението към мисълта, религия, литература, изкуство и още най-малко двадесет групи.

В раздела "Човекът и неговото поведение" се вместват както свързаните с него добродетели и недостатъци, така и служене на Бога, уважение към човека, човечност и грях, плачът и смехът, самотата, алчността, невежеството и др.

В "Морал и общество" са събрани мъдрости, свързани с отделния човек, с народа, със семейството и брака, развода, родителите и децата, добродетелност, правота, победа, добро и красиво.

Героите на любовта, целта и средствата, предпазливостта, търпението, единството на характера и поведението, крайният резултат и слабостта към постове са намерили място в "Перспектива за действие".

Читателят не бива да пропуска да се запознае с включените от Гюлен във въведението две знаменити твърдения - "Най-дълго живее онзи, който най-много размишлява" и "Мисля, следователно съществувам".

Автор: Проф. Тотю Тотев, д-р на ист.н.
в. Шуменска заря, 14 октомври 2010 г.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.