По Неговия път

Търсещите намериха Създателя, откриха го в душата си.
Други изостанаха по пътя, останаха в съмнения.

Търсещият непременно намира, а за ленивия истината е далеч.
Последна спирка за раба е Той, за искрения...

Остава в огорчение душата, която не Го счита за приятел, и която не достига вечността,
в безизходица е душата, която не умира по Неговия път.

Хайде приятели, да отидем! Да достигнем ръцете на Любимеца ни!
Да съзрем красотата му! В един сияещ миг.

Светът е жесток и безмилостен, наоколо е мъгла и дим,
загуба е да останеш така, дори за кратко.

Ние сме пътници към Него, колко е хубаво, ако Го достигнем!
Затова е нужна вяра, и предано упование.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен