За (против) тероризма

Необходимостта от използването на духовния потенциал в съвременното общество става абсолютно очевидна, тъй като този потенциал може да способства за облагородяването на човешките души, миролюбието и съгласието, противопоставянето на терористичните и екстремистките подходи в решаването проблемите.

Естествено тероризмът има дълбоки исторически, социално-икономически и политически корени. Затова е неприемлив едностранният подход към изводите за неговите причини и произход. Например обясненията за принадлежността на хората (част от хората) към мюсюлманите, ислямското учение. Всъщност такива умозаключения са резултат на непознаване основите на мюсюлманското вероучение, в което се внушава на вярващите да укрепват мира, доброто, да не допускат угнетяване и страдания на хората.

Всевишният Аллах е забранил насилието и разпространението на нечистотиите на Земята, проклел е престъпващите Неговите заповеди. Божие проклятие тегне не само над тези, които разпространяват тероризма, но и над тези, които непосредствено участват в действия, отдавайки живота си за Аллах. Напротив, подобен род самоунищожение демонстрира пълно отсъствие на страх от Създателя. Тези хора са грешници. Животът ни е подарен от Бога и само Той има право да се разпорежда с него.

Настоящото издание съдържа полезен аналитичен материал и полезни научни изводи по въпросите на религията, терора, войните и потребностите от глобална етика – именно това, което най-често се дискутира в средствата за масова информация, с цел да се отстранят причините, които дестабилизират обществото.

Мюфтия Шейх Равил Гайнутдин
Председател на съвета на мюфтиите в Русия
и председател на Духовното управление на мюсюлманите
в Европейската част на Русия

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен