Предговор

В средствата за масова информация, не само у нас, много често понятието терор се произнася заедно с понятието “ИСЛЯМ”, а във връзка с терористите-самоубийци, се поставя и понятието мюсюлмани. В какво отношение се намират понятията “джихад” и терор? Как се отнася исляма към терористите-самоубийци?

Крайно време е да се чуе авторитетното мнение на учените по тези въпроси. Точно такъв опит е направен от група турски учени в областта на религията, психологията, социологията. Най-добрите турски специалисти в тези области, под ръководството на големия учен Ергюн Чапан, са направили уникален опит да дадат научно и теологично обяснение на поставените въпроси.

Особено ценното в предлагания за първи път на български език труд е това, че разработката е на турски учени, които най-добре познават исляма. След прочитането на книгата не остават много места за измислици и спекулации на тема терор и xe "ислям"ислям. Този превод е особено ценен и с това, че поставените въпроси се разглеждат комплексно и практически. Не случайно книгата вече е преведена на няколко езика. За нас българите особено ценен е руския превод по две причини:

Първо, руският превод е правен под прякото участие на най-големия теоретик на исляма xe "Фетхуллах Гюлен"Фетхуллах Гюлен. Той е написал и предговора на труда.

Второ, мюфтията Шейх Равил Гайнутдин, председателя на духовното управление на мюсюлманите в Европейската част на Русия, поставя и обсъжда въпроса за отношенията между мюсюлманите и християните.

Поради особената практическа ценност на тези изказвания счетохме за полезно да ги преведем и добавим към превода. Мисля, че ще бъде полезно да отбележа две статии от сборника които третират твърде непознати за българската общественост въпроси. Първата е статията за отношенията между религия, терор, xe "война"война и нуждата от глобална етика, на проф. Бекир Карлъга, а втората – статията за джихада, на Али Булач.

Считам, че издаването на книгата “Терорът – световната заплаха”, по точно “Ислямът за терора”, ще бъде много полезна за добрите отношения между всички етноси, живеещи в България и главно за тези между християни и мюсюлмани. Желая й успех!

Генерал-лейтенант проф. Стоян Андреев
21 Декември 2009 г., гр. София

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен