Zekât

M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 1980 öncesi vaizlik döneminde cami kürsülerinde yaptığı Zekât konulu sohbetleri bir araya getirilerek kitaplaştı. Süreyya Yayınlarından çıkan kitap, “Sosyal Adaletin Temel Unsuru: Zekât” ismini taşıyor. İbadet Hayatımız serisinin üçüncüsü olarak yayınlanan eser, Hocaefendi’nin 24 Kasım 1978-16 Şubat 1979 tarihleri arasında yapmış olduğu zekât vaazlarını (8 adet) esas almakla birlikte yine değişik tarihlerde zekatla ilgili dile getirdiği görüş ve açıklamalarına da yer veriyor.

Zekâtın Topluma Kazandırdıkları

Zekâtın Topluma Kazandırdıkları

Sınıf Kavgalarını Önler Orta Sınıfı Kuvvetlendirir İçtimaî Hastalıkları Yok Eder Toplumu Faizden Kurtarır Toplumu Potansiyel Suçlardan K...
Zekâtın Farz Olmasının Şartları

Zekâtın Farz Olmasının Şartları

GİRİŞ A. Şahısla İlgili Şartlar İslâm Hürriyet Borçlu Olmamak Akıl ve Bülûğ B. Malla İlgili Şartlar Mülkiyet Nema Nisap Miktar...
Zekât Verilmesi Gereken Mallar - Hayvanlar

Zekât Verilmesi Gereken Mallar - Hayvanlar

Hayvanlar Deve Sığır Koyun At ve Benzerleri Diğer Hayvanlar Hayvan Ürünleri Bal Hangi üründen hangi rakama ulaşıldığında ve ne ...
Zekât Verilmesi Gereken Mallar - Menkul Kıymetler

Zekât Verilmesi Gereken Mallar - Menkul Kıymetler

1. Altın ve Gümüş 2. Para, Çek ve Senet 3. Hisse Senedi 4. Süs Eşyası 5. Değerli Taşlar 1. Altın ve Gümüş Altın ve gümüş, çok eski döneml...
Zekât Verilmesi Gereken Mallar - Diğer Mallar

Zekât Verilmesi Gereken Mallar - Diğer Mallar

Arabanın Zekâtı Gayrimenkuller Rikâz Ziraî Mahsuller Ticaret Eşyası C. Arabanın Zekâtı İnsanın zaruri ihtiyaçları arasında ev, ev eşyası,...
Zekâtın Toplanması

Zekâtın Toplanması

Ayrı Fonda Toplama Başka Cinsle Verme Zekât Kaçırmak İçin Hile Yapma Başa Kakma Açık Veya Gizli Verme Malın İyisinden ve Helâlinden Ve...
Zekâtın Dağıtımı

Zekâtın Dağıtımı

Zekât Verilecek Sınıflar Fakirler Miskinler Zekât Memurları Müellefe-i Kulub Köleler Borçlular Fî Sebilillâh Yolcular Ze...
Kaynakların Tespitinde Faydalanılan Eserler

Kaynakların Tespitinde Faydalanılan Eserler

el-Aclûnî, İsmâîl b. Muhammed (1087-1162 h.); Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’lilbâs, I-II, Müessesetü’r-risâle, Beyrut, 1405. Ahmed İbn Hanbel, Ebû Abdill...
Telif Hakkı © 2024 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.