Zekât

M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 1980 öncesi vaizlik döneminde cami kürsülerinde yaptığı Zekât konulu sohbetleri bir araya getirilerek kitaplaştı. Süreyya Yayınlarından çıkan kitap, “Sosyal Adaletin Temel Unsuru: Zekât” ismini taşıyor. İbadet Hayatımız serisinin üçüncüsü olarak yayınlanan eser, Hocaefendi’nin 24 Kasım 1978-16 Şubat 1979 tarihleri arasında yapmış olduğu zekât vaazlarını (8 adet) esas almakla birlikte yine değişik tarihlerde zekatla ilgili dile getirdiği görüş ve açıklamalarına da yer veriyor.

Takdim Yerine

Takdim Yerine

Zekât ve namaz, İslâm’ın en başta gelen iki rüknüdür. Namaz, bedenî ibadetleri, zekât ise malî ibadetleri temsil eder. Kur’ân’da birçok âyet-i keri...
Zekâta Giriş

Zekâta Giriş

a. Birlikte Yaşama Zorunluluğu İnsanlar yaratılış itibarıyla eşittirler. Bununla birlikte sosyal hayattaki konumları, çeşitli yönleriyle farklılık...
Bir Erdem Olarak Cömertlik

Bir Erdem Olarak Cömertlik

Mü’min Olmanın Şiarı Vermeyi Alışkanlık Hâline Getirmek Vermede Sınır Tanımamak İmkân Nispetinde Mükellefiyet Vermede Zamanlama Cömert...
Allah Resûlü ve Sahabenin Cömertliği

Allah Resûlü ve Sahabenin Cömertliği

Efendimiz’in Cömertliği Sahabenin Cömertliği Cömertlik Yarışı İhsan-ı İlahîye İhsanla Mukabele Vermeyi Fıtrat Hâline Getirme Ef...
Cömertliğin Önündeki Engeller

Cömertliğin Önündeki Engeller

Cömertlik, bir mü’minde olması gereken tabii bir olgu iken onun önüne çıkabilecek birçok engel de vardır. Elbette burada şeytan ve nefsin payı büyü...
Zekâtla İlgili Kavramlar

Zekâtla İlgili Kavramlar

Zekât Sadaka İnfak Öşür Nevâib a. Zekât Zekât, kelime mânâsı itibarıyla temizlemek, artmak, vasfetmek, lâyık olmak, güzellik, rahmet...
İslâmiyet’ten Önce Zekât

İslâmiyet’ten Önce Zekât

Giriş Yahudilikte Zekât Hristiyanlıkta Zekât Giriş Daha önce de kısaca temas edildiği üzere toplum hayatının düzenli bir şekilde devam edeb...
İslâm’da Zekât

İslâm’da Zekât

Zekât, İslâm’ın üzerine bina edildiği beş temel esastan biridir. Din, bu esaslar üzerinde kaimdir. Bunlardan birinin olmadığı yerde sağlıklı bir İs...
İslâm ve Diğer Dinlerin Zekât Anlayışı Arasındaki Farklar

İslâm ve Diğer Dinlerin Zekât Anlayışı Arasındaki Farklar

Buraya kadarki tarihî malumat içerisinde, İslâm’dan önceki dinlerde de zekâtın mevcudiyetinden bahsettik. Şunu unutmamak gerektir ki bugün bilinebi...
İslâm'da İbadet

İslâm'da İbadet

GİRİŞ Zekât, hem veren hem de alan açısından; hem fertlere hem de topluma dönük yönleriyle birçok dünyevî-uhrevî faydayı içinde barındıran bir iba...
Zekâtın Ehemmiyeti

Zekâtın Ehemmiyeti

Gerek Kur’ân ve hadislerin bu noktadaki beyanlarından, gerekse önceki dinlerin âsârından anladığımıza göre zekât, namazla birlikte bütün semavî din...
Zekâtın Ferde Kazandırdıkları

Zekâtın Ferde Kazandırdıkları

1. Veren Açısından a. Allah’aYaklaştırır b. Zekât Bir Yatırımdır c. Cimriliği Ortadan Kaldırır d. Rahmete Vesiledir e. Zekât Temizliktir f....
Telif Hakkı © 2024 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.