Мнението на проф. дин Йордан Пеев

Уважаеми дами и господа,

Мога да кажа, че и аз подходих към книгата, изхождайки от своите познания както за християнството, така и за исляма и в своя предговор посочих тези именно общи черти, които характеризират двете небесни религии сестри и в тази насока смятам, че преводът на книгата на Фетхуллах Гюлен на български език представлява една сериозна крачка за взаимната толерантност, за взаимното уважение, за съпричастността между всички граждани на нашата страна, независимо от тяхната религия. Религиите, които изповядваме, двете основни религии, които се изповядват в нашата страна - християнството и исляма, трябва да служат не за разделение, а за обединение в името на благото на нашата родина, в името на благото на народите, на нашите съседи и на народите по света.

Благодаря за вашето внимание.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.