Възпитанието в семейството

Copyright © 2007 GUL VAKFI
Издателство Фондация "Роза"
ISBN: 978-954-91863-5-2
Декември 2007 г.

Автор: М. Фетхуллах Гюлен
Превод от турски: Васви Тасимов
Редактор: Мехмед Юмер
Графично оформление: Нихат Давут

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Шилер" № 1, ет. 1, тел. (032) 63-38-84

Ако детето трябва да се страхува от нещо, това не трябва да е страх от наказание. То трябва да се страхува от това, че може да загуби състраданието на своите родители. Много важно е вашето дете да ви се доверява, че спокойно може да сподели с вас своята болка, страдание или мъка.

Покажи брой
Заглавие Автор
Значение на четенето Фетхуллах Гюлен
Епохата на щастието и разказване за Пратеника на Аллах Фетхуллах Гюлен
Разказване за отвъдния свят Фетхуллах Гюлен
Праведните дела трябва да бъдат представени чрез праведни личности Фетхуллах Гюлен
Възползване от позитивните науки при духовното възпитание Фетхуллах Гюлен
Подготвяне на добра среда Фетхуллах Гюлен
Запазване и продължаване на усърдността при възпитанието Фетхуллах Гюлен