Kur'ân'dan İdrake Yansıyanlar

Müellifinin "Kur'ân'dan İdrake Yansıyanlar" adını verdiği bu kitap, tefsire dair. Sure ve ayet sırası gözetilerek, Kur'ân-ı Kerim'in bazı ayetlerinin ilham ettiği nükteleri, incelikleri ortaya koyuyor. Daha ilk nazarda, muhterem müellifin klasik tefsir kitaplarına vukufu, onlara istinad ettiği belli oluyor. Fakat kendisini gösteren hemen bir başka özelliği de tefsir ilminin ölçülerine aykırı olmaksızın yeni açılımlar, sızıntılar ve pırıltılar ihtiva etmesidir. Zaten "İdrake Yansıyanlar" vasfı ile müellif adeta bu hususiyetleri kasd etmiş olmalıdır.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Fetih, 48/29 Fethullah Gülen
Şû'râ, 42/30 Fethullah Gülen
Şû'râ, 42/29 Fethullah Gülen
Fussilet, 41/53 Fethullah Gülen
Fussilet, 41/30 Fethullah Gülen
Mü'min, 40/26 Fethullah Gülen
Kasas, 28/85 Fethullah Gülen
Kasas, 28/77 Fethullah Gülen
Kasas, 28/76 Fethullah Gülen
Neml, 27/45 Fethullah Gülen
Neml, 27/41 Fethullah Gülen
Neml, 27/19 Fethullah Gülen
Şuarâ, 26/224-227 Fethullah Gülen
Şuarâ, 26/218-219 Fethullah Gülen
Şuarâ, 26/142 Fethullah Gülen
Şuarâ, 26/84-85 Fethullah Gülen
Şuarâ; 26/61-62 Fethullah Gülen
Enbiya, 21/98 Fethullah Gülen
Enbiya, 21/87 Fethullah Gülen
Enbiya, 21/10 Fethullah Gülen
Tâhâ, 20/58-59 Fethullah Gülen
Tâhâ, 20/43-44 Fethullah Gülen
Tâhâ, 20/13 Fethullah Gülen
Meryem, 19/96 Fethullah Gülen
Meryem, 19/23 Fethullah Gülen